Expozícia rádiofrekvenčným žiarením

background image

Táto časť obsahuje nasledujúce informácie o vyhláškach týkajúcich sa bezdrôtových výrobkov:

Expozícia rádiofrekvenčným žiarením