Upozornenia týkajúce sa smernice RoHS (iba Ukrajina)

background image

Upozornenia týkajúce sa smernice RoHS (iba Ukrajina)

Príloha A

166

Špecifikácie produktu