Spotreba elektrickej energie

background image

Spotreba elektrickej energie

Tlačové a obrazové zariadenia Hewlett-Packard označené logom ENERGY STAR® vyhovujú
špecifikáciám americkej Agentúry na ochranu životného prostredia (Environmental Protection
Agency, EPA) pre obrazové zariadenia. Obrazové zariadenia vyhovujúce špecifikáciám programu
ENERGY STAR sú označené nasledujúcou značkou:

ENERGY STAR je servisná známka americkej Agentúry pre ochranu životného prostredia (EPA)
registrovaná v USA. Ako partner programu ENERGY STAR, spoločnosť HP stanovila, že tento
výrobok spĺňa kritériá programu ENERGY STAR týkajúce sa energetickej účinnosti.
Ďalšie informácie o modeloch obrazových zariadení vyhovujúcich špecifikáciám programu
ENERGY STAR sú uvedené na nasledujúcej adrese:
www.hp.com/go/energystar