Program spoločnosti HP na recykláciu spotrebného materiálu pre atramentovú tlač

background image

Program spoločnosti HP na recykláciu spotrebného materiálu pre atramentovú tlač

Likvidácia vyradených zariadení používateľmi v domácnostiach v Európskej únii

Spotreba elektrickej energie

Chemické látky

Informácie o batériách

Smernica EÚ týkajúca sa batérií

Upozornenia RoHS (iba Čína)

Upozornenia týkajúce sa smernice RoHS (iba Ukrajina)

Využitie papiera

Tento produkt umožňuje používanie recyklovaného papiera podľa noriem DIN 19309 a EN
12281:2002.

Plasty

Plastové súčiastky s hmotnosťou nad 25 gramov sú označené podľa medzinárodných štandardov,
čo zvyšuje možnosť ich identifikácie pre účely recyklácie na konci životnosti produktu.

Informačné listy o bezpečnosti materiálu

Informačné listy o bezpečnosti materiálu (MSDS) možno získať na webovej lokalite spoločnosti
HP na adrese:
www.hp.com/go/msds

Program recyklovania

Spoločnosť Hewlett-Packard ponúka stále väčšie množstvo programov vrátenia a recyklácie
výrobkov v mnohých krajinách/regiónoch a spolupracuje s najväčšími strediskami pre recykláciu
elektroniky na svete. Spoločnosť Hewlett-Packard šetrí zdroje opätovným predajom svojich
najobľúbenejších výrobkov. Ďalšie informácie týkajúce sa recyklácie výrobkov HP nájdete na
lokalite:
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Program spoločnosti HP na recykláciu spotrebného materiálu pre atramentovú tlač

Spoločnosť HP sa zaväzuje, že bude chrániť životné prostredie. Program HP Inkjet Supplies
Recycling (Program recyklovania spotrebného materiálu atramentových tlačiarní HP) je dostupný

Príloha A

162

Špecifikácie produktu

background image

v mnohých krajinách/regiónoch a umožňuje bezplatne recyklovať použité tlačové a atramentové
kazety. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/