Upozornenie pre používateľov v Kalifornii

background image

Upozornenie pre používateľov v Kalifornii

Likvidácia batérií na Taiwane

Upozornenie pre používateľov v Kalifornii

Batéria dodávaná s týmto produktom môže obsahovať chloristan. Môže sa vyžadovať špeciálna
manipulácia. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Príloha A

164

Špecifikácie produktu