Likvidácia batérií na Taiwane

background image

Tlačiareň obsahuje interné batérie, ktoré umožňujú zachovať nastavenia tlačiarne, keď je tlačiareň
vypnutá. Tieto batérie môžu vyžadovať špeciálnu manipuláciu a likvidáciu.
Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Likvidácia batérií na Taiwane