Informácie o záruke

background image

Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Informácie o záruke

Špecifikácie tlačiarne

Regulačné informácie

Program dozoru nad výrobou ekologických produktov

Licencie tretích strán

Informácie o záruke

Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Vyhlásenie spoločnosti Hewlett-Packard o obmedzenej záruke

Záručné informácie o kazetách s atramentom

Špecifikácie produktu

141