Skenovanie použitím funkcie webového skenovania

background image

Skenovanie použitím funkcie webového skenovania

Webscan je funkcia vstavaného webového servera, ktorá umožňuje skenovať
fotografie a dokumenty z tlačiarne do počítača pomocou webového prehľadávača. Táto
funkcia je k dispozícii aj v prípade, ak v počítači nie je nainštalovaný softvér tlačiarne.

Kapitola 3

40

Skenovanie

background image

Poznámka Ak v stavanom webovom serveri nemôžete otvoriť funkciu Webscan,
váš správca siete ju pravdepodobne vypol. Ďalšie informácie vám poskytne
správca siete alebo osoba, ktorá nastavila vašu sieť.

Ďalšie informácie nájdete v časti Vstavaný webový server.

Skenovanie pomocou funkcie Webscan
1.
Položte originál potlačenou stranou smerom nadol do pravého predného rohu

sklenenej podložky alebo do automatického podávača dokumentov. Ďalšie
informácie nájdete v častiach Položenie predlohy na sklenenú podložku skenera a
Vloženie originálu do automatického podávača dokumentov (ADF).

2. Otvorte vstavaný webový server. Ďalšie informácie nájdete v časti Vstavaný

webový server.

3. Kliknite na kartu Scan (Skenovanie), na ľavej table kliknite na položku Webscan

(Webové skenovanie), zmeňte ľubovoľné nastavenia a potom kliknite na tlačidlo
Start Scan (Skenovať).

Tip Ak chcete naskenovať dokumenty ako upraviteľný text, musíte nainštalovať
softvér od spoločnosti HP dodaný spolu s tlačiarňou. Ďalšie informácie nájdete v
časti Skenovanie dokumentov ako upraviteľného textu.