Skenovanie originálu

background image

Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Skenovanie originálu

Skenovanie použitím funkcie webového skenovania

Skenovanie dokumentov ako upraviteľného textu

Skenovanie originálu

Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Poznámka Tlačiareň musí byť prepojená s počítačom a obe zariadenia musia byť
zapnuté.

Poznámka Ak skenujete originál z ovládacieho panela tlačiarne alebo z počítača
použitím softvéru tlačiarne HP, pred skenovaním musí byť v počítači tiež
nainštalovaný softvér tlačiarne HP dodaný s tlačiarňou. V počítačoch so systémom
Windows musí byť uvedený softvér tlačiarne HP pred skenovaním spustený.

Poznámka Ak skenujete predlohu bez okrajov, položte predlohu na sklenenú
podložku skenera, nie do automatického podávača dokumentov.

Skenovanie do počítača

Skenovanie

39