Skenovanie

background image

3

Skenovanie

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne môžete skenovať dokumenty, fotografie a iné
originály a odosielať ich do rôznych cieľov, napríklad do konkrétneho priečinka v
počítači. Originály môžete tiež skenovať v počítači použitím softvéru od spoločnosti HP
dodaného s tlačiarňou alebo programov kompatibilných s rozhraním TWAIN alebo
WIA.
Pri skenovaní dokumentov môžete softvér od spoločnosti HP použiť na skenovanie
dokumentov vo formáte, v ktorom môžete vyhľadávať, kopírovať, priliepať a upravovať.

Poznámka Skenovací softvér HP nepodporuje skenovanie pomocou štandardov
TWAIN a WIA v počítačoch so systémom Mac OS X.

Poznámka Niektoré funkcie skenovania sú k dispozícii iba po nainštalovaní
odporúčaného softvéru HP.

Tip Ak sa vyskytnú problémy pri skenovaní dokumentov, pozrite si časť Riešenie
problémov so skenovaním.