Získanie elektronickej podpory

background image

Získanie elektronickej podpory

Informácie o podpore a záruke nájdete na webovej lokalite spoločnosti HP na adrese
www.hp.com/go/customercare. Táto webová lokalita poskytuje informácie a nástroje,
ktoré vám môžu pomôcť opraviť mnoho bežných problémov s tlačiarňou. Ak sa zobrazí
výzva, vyberte príslušnú krajinu/región a kliknite na položku Contact HP (Kontaktovať
spoločnosť HP). Zobrazia sa kontaktné informácie oddelenia technickej podpory.
Táto webová lokalita ponúka aj technickú podporu, ovládače, spotrebný materiál,
informácie o objednávaní a ďalšie možnosti, napríklad:

Prístup k stránkam podpory online.

Odoslanie e-mailu spoločnosti HP so žiadosťou o odpovede na otázky.

Spojenie sa s technikom spoločnosti HP prostredníctvom rozhovoru online.

Skontrolujte aktualizácie softvéru tlačiarne HP.

Podporu môžete získať aj zo softvéru od spoločnosti HP pre systém Windows alebo
Mac OS X, ktorý poskytuje jednoduché, detailné riešenia bežných problémov s tlačou.
Ďalšie informácie nájdete v časti Nástroje na spravovanie tlačiarne.
Možnosti technickej podpory a ich dostupnosť sa líšia v závislosti od tlačiarne, krajiny/
regiónu a jazyka.