Telefonická technická podpora spoločnosti HP

background image

Telefonická technická podpora spoločnosti HP

Telefónne čísla oddelení technickej podpory a súvisiace tarify uvedené v tejto časti
platia v čase publikácie a iba pre hovory vykonané cez pevnú linku. Pre mobilné
telefóny môžu platiť iné ceny.
Najaktuálnejší zoznam telefónnych čísel technickej podpory spoločnosti HP a taríf za
tieto hovory nájdete na webovej lokalite www.hp.com/go/customercare.
Počas záručnej lehoty môžete získať pomoc v Stredisku starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti HP.

Poznámka Spoločnosť HP neposkytuje telefonickú podporu pre tlač v systéme
Linux. Všetka podpora sa poskytuje cez internet na nasledujúcej webovej lokalite:
https://launchpad.net/hplip. Kliknutím na tlačidlo Ask a question (Položiť otázku)
môžete spustiť proces získania technickej podpory.
Webová lokalita HPLIP neposkytuje podporu pre systém Windows ani Mac OS X.
Ak používate tieto operačné systémy, pozrite si stránku www.hp.com/go/
customercare.

Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Pred telefonátom

Obdobie poskytovania telefonickej podpory

Telefónne čísla podpory

Po uplynutí obdobia bezplatnej telefonickej podpory

Kapitola 8

82

Riešenie problémov

background image

Pred telefonátom
Podpore spoločnosti HP volajte v čase, keď ste pri počítači a tlačiarni. Pripravte sa na
poskytnutie nasledujúcich informácií:

Číslo modelu (ďalšie informácie nájdete v časti Vyhľadanie čísla modelu tlačiarne)

Sériové číslo (umiestnené na zadnej alebo spodnej strane tlačiarne)

Správy zobrazujúce sa v danej situácii

Odpovede na nasledujúce otázky:

Stala sa už takáto situácia v minulosti?

Dokážete ju vyvolať znova?

Pridali ste nejaký nový softvér alebo hardvér do počítača v čase, keď sa začal
prejavovať tento problém?

Prihodilo sa niečo pred vznikom tejto situácie (napríklad búrka alebo ste
premiestnili tlačiareň)?

Obdobie poskytovania telefonickej podpory
Jednoročná telefonická podpora je k dispozícii v Severnej Amerike, Tichomorskej Ázii
a Latinskej Amerike (vrátane Mexika).

Telefónne čísla podpory
Na mnohých miestach poskytuje spoločnosť HP počas záručnej doby telefonickú
podporu bez poplatkov. Niektoré z nižšie uvedených čísel podpory však nemusia byť
bezplatné.

Technická podpora spoločnosti HP

83