Technická podpora spoločnosti HP

background image

V informáciách uvedených v tejto časti nájdete odporúčané riešenia bežných
problémov. Ak tlačiareň nefunguje správne a problém sa nepodarilo vyriešiť pomocou
týchto odporúčaní, skúste získať pomoc prostredníctvom niektorej z nasledujúcich
služieb podpory.
Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Technická podpora spoločnosti HP

Všeobecné tipy a zdroje riešenia problémov

Riešenie problémov s tlačiarňou

Riešenie problémov s kvalitou tlače

Riešenie problémov s podávaním papiera

Riešenie problémov s kopírovaním

Riešenie problémov so skenovaním

Riešenie problémov s faxovaním

Riešenie problémov pri používaní webových služieb a webových lokalít spoločnosti
HP

Riešenie problémov s bezdrôtovou komunikáciou

Konfigurácia softvéru brány firewall na fungovanie s tlačiarňou

Riešenie problémov so spravovaním tlačiarne

Riešenie problémov s inštaláciou

Informácie o správe o stave tlačiarne

Vysvetlivky ku konfiguračnej stránke siete

Odstraňovanie zaseknutého papiera

Technická podpora spoločnosti HP

Ak máte problém, postupujte nasledovne
1.
Pozrite si dokumentáciu dodanú s tlačiarňou.
2. Navštívte webovú lokality technickej podpory online spoločnosti HP na adrese

www.hp.com/go/customercare. Táto webová lokalita poskytuje informácie a
nástroje, ktoré vám môžu pomôcť opraviť mnoho bežných problémov s tlačiarňou.
Technická podpora online spoločnosti HP je k dispozícii pre všetkých zákazníkov
spoločnosti HP. Predstavuje najrýchlejší zdroj aktuálnych informácií o tlačiarni a
odbornú pomoc a zahŕňa nasledujúce funkcie:

Rýchly prístup ku kvalifikovaným odborníkom technickej podpory v režime
online

Softvér tlačiarne HP a aktualizácie ovládača tlačiarne HP

Cenné informácie o riešení najčastejších problémov

Bezprostredné aktualizácie tlačiarne, upozornenia na podporu a novinky
spoločnosti HP, ktoré sú k dispozícii po zaregistrovaní tlačiarne

Riešenie problémov

81

background image

Ďalšie informácie nájdete v časti Získanie elektronickej podpory.

3. Zavolajte na oddelenie technickej podpory spoločnosti HP. Možnosti technickej

podpory a ich dostupnosť sa líšia v závislosti od tlačiarne, krajiny/regiónu a jazyka.
Ďalšie informácie nájdete v časti Telefonická technická podpora spoločnosti HP.