Riešenie problémov so spravovaním tlačiarne

background image

Riešenie problémov so spravovaním tlačiarne

Táto časť obsahuje riešenia bežných problémov vyskytujúcich sa pri spravovaní
tlačiarne. Táto časť obsahuje nasledujúcu tému:

Vstavaný webový server nemožno otvoriť

Poznámka Ak chcete použiť zabudovaný webový server (EWS), tlačiareň musí
byť pripojená k sieti pomocou bezdrôtového pripojenia. Ak je tlačiareň pripojená k
počítaču pomocou kábla USB, nemôžete použiť zabudovaný webový server.

Tip Ak chcete získať informácie a nástroje, ktoré vám môžu pomôcť opraviť
mnoho bežných problémov s tlačiarňou, môžete navštíviť webovú lokalitu
technickej podpory online spoločnosti HP na adrese www.hp.com/go/customercare.

Kapitola 8

130

Riešenie problémov