Nenaskenovala sa časť dokumentu alebo chýba text

background image

Nenaskenovala sa časť dokumentu alebo chýba text

Skontrolujte originál

Skontrolujte, či ste originál vložili správne. Ďalšie informácie nájdete v častiach
Položenie predlohy na sklenenú podložku skenera a Vloženie originálu do
automatického podávača dokumentov (ADF).

Ak ste dokument skenovali z ADF, skúste ho naskenovať priamo zo sklenenej
podložky skenera. Ďalšie informácie nájdete v časti Položenie predlohy na
sklenenú podložku skenera.

Farebné pozadia môžu spôsobovať, že obrazy v popredí príliš splývajú s
pozadím. Skúste upraviť nastavenie pred skenovaním originálu alebo vylepšiť
obrázok po naskenovaní originálu.

Skontrolujte nastavenia

Skontrolujte, či je vstupný formát média dostatočne veľký pre skenovaný
originál.

Ak používate softvér tlačiarne HP, jeho predvolené nastavenia môžu byť
nastavené na automatické vykonanie špecifickej úlohy odlišnej od vašej úlohy.
Pokyny na zmenu vlastností nájdete v elektronickom Pomocníkovi softvéru
tlačiarne HP.

Kapitola 8

104

Riešenie problémov