Riešenie problémov so skenovaním

background image

Riešenie problémov so skenovaním

Tip Ak chcete získať informácie a nástroje, ktoré vám môžu pomôcť opraviť
mnoho bežných problémov s tlačiarňou, môžete navštíviť webovú lokalitu
technickej podpory online spoločnosti HP na adrese www.hp.com/go/customercare.

Skener nevykonal skenovanie

Skenovanie trvá pridlho

Nenaskenovala sa časť dokumentu alebo chýba text

Nemožno upraviť text

Zobrazujú sa chybové hlásenia

Kvalita naskenovaného obrázka je nízka

Chyby skenovania sú zjavné

Riešenie problémov so skenovaním

103