Tlačiareň tlačí pomaly

background image

Tlačiareň tlačí pomaly

Ak tlačiareň tlačí veľmi pomaly, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 1: Použite nastavenie nižšej kvality tlače

Riešenie č. 2: Skontrolujte úrovne atramentu

Riešenie č. 3: Obráťte sa na oddelenie technickej podpory spoločnosti HP

Riešenie č. 1: Použite nastavenie nižšej kvality tlače

Riešenie: Skontrolujte nastavenie kvality tlače. Režimy Najlepšia a Maximálne
rozlíšenie
poskytujú najlepšiu kvalitu, ale sú pomalšie než režimy Normálna alebo
Koncept. Režim Koncept poskytuje najvyššiu rýchlosť tlače.
Príčina: Kvalita tlače je nastavená na príliš vysokú hodnotu.

Riešenie problémov s tlačiarňou

87

background image

Ak sa tým problém neodstránil, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Skontrolujte úrovne atramentu

Riešenie: Skontrolujte odhadované úrovne atramentu v atramentových kazetách.

Poznámka Upozornenia na úroveň atramentu a indikátory poskytujú iba
odhadované hodnoty na účely plánovania. Ak sa zobrazí hlásenie
upozorňujúce na nízku hladinu atramentu, zvážte zakúpenie náhradnej kazety,
aby sa zabránilo možným oneskoreniam pri tlači. Atramentové kazety nemusíte
meniť, kým sa nezobrazí výzva.

Poznámka Tlačiareň dokáže fungovať, aj keď je najmenej jedna z kaziet
vyčerpaná. Tlačiareň s vyčerpanými kazetami však spomaľuje tlač a ovplyvňuje
kvalitu vytlačených dokumentov. Ak je vyčerpaná čierna kazeta, čierna farba na
výtlačku nie je dosť tmavá. Ak je vyčerpaná farebná kazeta, výtlačok je v
odtieňoch sivej. Ak je to možné, vymeňte vyčerpanú kazetu. Vyčerpanú kazetu
nevyberajte, kým nemáte k dispozícii novú atramentovú kazetu. Informácie o
vložení nových kaziet nájdete v časti Výmena atramentových kaziet.

Upozornenie Ak atramentové kazety necháte mimo tlačiarne, nepoškodia sa.
Tlačová hlava však vyžaduje, aby po nastavení a použití tlačiarne boli všetky
kazety neustále nainštalované. Ak najmenej jednu zásuvku kaziet ponecháte
dlhšie prázdnu, môže to spôsobiť problémy s kvalitou tlače a možné
poškodenie tlačovej hlavy. Ak ste nedávno nechali kazetu dlhší čas mimo
tlačiarne a spozorovali ste nekvalitnú tlač, vyčistite tlačovú hlavu. Ďalšie
informácie nájdete v časti Čistenie tlačovej hlavy.

Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich témach:
Kontrola približných úrovní atramentov
Príčina: Atramentové kazety môžu obsahovať málo atramentu. Tlačou s
kazetami s nízkou hladinou atramentu sa tlačiareň spomaľuje.
Ak sa tým problém neodstránil, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Obráťte sa na oddelenie technickej podpory spoločnosti HP

Riešenie: Obráťte sa na oddelenie technickej podpory spoločnosti HP a
požiadajte ich o servis.
Navštívte lokalitu: www.hp.com/go/customercare. Táto webová lokalita poskytuje
informácie a nástroje, ktoré vám môžu pomôcť opraviť mnoho bežných problémov
s tlačiarňou.
Ak sa zobrazí výzva, vyberte príslušnú krajinu/región a kliknite na položku Contact
HP
(Kontaktovať spoločnosť HP). Zobrazia sa kontaktné informácie oddelenia
technickej podpory.
Príčina: Vyskytol sa problém s tlačiarňou.

Kapitola 8

88

Riešenie problémov