Niečo na strane chýba alebo je nesprávne

background image

Niečo na strane chýba alebo je nesprávne

Skontrolujte stránku diagnostiky kvality tlače
Vytlačená stránka diagnostiky kvality tlače pomáha pri rozhodovaní, či treba použiť
nástroje údržby na zlepšenie kvality tlače výtlačkov. Ďalšie informácie nájdete v časti
Informácie o správe o stave tlačiarne.

Skontrolujte nastavenia okrajov
Skontrolujte, či nastavenia okrajov pre dokument nepresahujú oblasť tlače tlačiarne.
Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie minimálnych okrajov.

Skontrolujte nastavenia farebnej tlače
Skontrolujte, či v ovládači tlačiarne nie je vybratá možnosť Tlačiť v odtieňoch sivej.

Skontrolujte umiestnenie tlačiarne a dĺžku kábla USB
Silné elektromagnetické polia (napríklad tie, ktoré generujú káble USB) môžu niekedy
spôsobiť mierne skreslenie výtlačkov. Presuňte tlačiareň ďalej od zdroja
elektromagnetických polí. Odporúča sa tiež používať kábel USB s dĺžkou kratšou ako 3
metre, aby sa minimalizovali vplyvy týchto elektromagnetických polí.

Riešenie problémov s tlačiarňou

89

background image

Kontrola veľkosti papiera
Skontrolujte, či sa vybraná veľkosť papiera zhoduje so skutočnou veľkosťou vloženého
papiera.