Veľkosť je zmenšená

background image

Veľkosť je zmenšená

Možno bolo prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne nastavené zmenšenie
alebo zväčšenie alebo iná funkcia kopírovania na účely zmenšenia skenovaného
obrázka. Skontrolujte nastavenia kopírovacej úlohy a uistite sa, či sú vhodné pre
normálnu veľkosť.

Softvér tlačiarne HP môže byť nastavený na zmenšenie skenovaného obrázka. V
prípade potreby zmeňte nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi na
obrazovke, ktorý sa dodáva so softvérom HP.

Riešenie problémov s kopírovaním

101