Tlačiareň vytlačí polovicu strany a potom vysunie papier

background image

Tlačiareň vytlačí polovicu strany a potom vysunie papier

Skontrolujte atramentové kazety
Skontrolujte správne nainštalovanie atramentových kaziet a či obsahujú dostatok
atramentu. Ďalšie informácie nájdete v častiach Nástroje na spravovanie tlačiarne a
Informácie o správe o stave tlačiarne.
Spoločnosť HP neručí za kvalitu neoriginálnych atramentových kaziet.