Nezhoda papiera

background image

Nezhoda papiera

Skontrolujte nastavenia
Skontrolujte, či veľkosť a typ vložených médií súhlasí s nastavením na ovládacom
paneli.