Kvalita kopírovania je nízka

background image

Kvalita kopírovania je nízka

Vykonajte opatrenia na zlepšenie kvality kopírovania

Používajte kvalitné originály.

Správne vkladajte médiá. Ak sú médiá vložené nesprávne, môžu sa zošikmiť a
spôsobiť vznik nejasných obrázkov. Ďalšie informácie nájdete v časti
Špecifikácie médií.

Vytvorte nosný list a používajte ho na ochranu originálov.

Skontrolujte tlačiareň

Možno nie je správne zatvorené veko skenera.

Možno je nutné vyčistiť vnútornú stranu veka alebo sklenenú podložku skenera.
Ďalšie informácie nájdete v časti Údržba tlačiarne.

Automatický podávač dokumentov (ADF) môže byť potrebné vyčistiť. Ďalšie
informácie nájdete v časti Údržba tlačiarne.

Vytlačte stránku s diagnostikou kvality tlače a postupujte podľa príslušných
pokynov na vyriešenie nízkej kvality kopírovania. Ďalšie informácie nájdete v časti
Riešenie problémov s kvalitou tlače.