Dokumenty chýbajú alebo sú vyblednuté

background image

Dokumenty chýbajú alebo sú vyblednuté

Skontrolujte médiá
Médiá pravdepodobne nespĺňajú špecifikácie spoločnosti Hewlett-Packard
(napríklad médium je príliš vlhké alebo drsné). Ďalšie informácie nájdete v časti
Špecifikácie médií.

Skontrolujte nastavenia
Príčinou chýbajúcich alebo vyblednutých dokumentov môže byť nastavenie kvality
Rýchlo (ktorá slúži na vytváranie kópií v kvalite konceptu). Zmeňte toto nastavenie
na možnosť Normálne alebo Najlepšie.

Skontrolujte originál

Presnosť kópie závisí od kvality a formátu originálu. Pomocou ponuky
Kopírovať nastavte svetlosť kópie. Ak je originál priveľmi svetlý, v kópii to
nemožno kompenzovať ani po nastavení kontrastu.

Farebné pozadie môže spôsobiť, že obrazy v popredí priveľmi splývajú s
pozadím alebo že pozadie je v inom odtieni.

Ak kopírujete predlohu bez okrajov, položte ju na sklenenú podložku skenera,
nie do automatického podávača dokumentov. Ďalšie informácie nájdete v časti
Položenie predlohy na sklenenú podložku skenera.

Ak kopírujete fotografiu, skontrolujte, či ste ju na skenovaciu sklenenú podložku
vložili podľa ikony na lôžku skenera.