Chyby kopírovania sú zjavné

background image

Chyby kopírovania sú zjavné

Vertikálne biele alebo vyblednuté pásy
Médiá pravdepodobne nespĺňajú špecifikácie spoločnosti Hewlett-Packard
(napríklad médium je príliš vlhké alebo drsné). Ďalšie informácie nájdete v časti
Špecifikácie médií.

Priveľmi svetlé alebo tmavé
Skúste nastaviť kontrast a kvalitu kópie.

Nežiaduce čiary
Možno je nutné vyčistiť vnútornú stranu veka, rám alebo sklenenú podložku
skenera. Ďalšie informácie nájdete v časti Údržba tlačiarne.

Čierne bodky alebo pruhy
Na sklenenej podložke skenera alebo vnútornej strane veka môže byť atrament,
lepidlo, korekčná tekutina alebo iná nežiaduca látka. Skúste vyčistiť tlačiareň.
Ďalšie informácie nájdete v časti Údržba tlačiarne.

Kópia je naklonená alebo zošikmená
Ak používate automatický podávač dokumentov (ADF), skontrolujte nasledujúce
položky:

Skontrolujte, či vstupný zásobník ADF nie je preplnený.

Skontrolujte, či sa priečne vodiace lišty dotýkajú bokov média.

Ďalšie informácie nájdete v časti Vloženie originálu do automatického podávača
dokumentov (ADF).

Nejasný text

Skúste nastaviť kontrast a kvalitu kópie.

Predvolené nastavenie vylepšenie možno nie je vhodné pre príslušnú úlohu.
Skontrolujte toto nastavenie a v prípade potreby ho zmeňte na vylepšenie textu
alebo fotografií. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena nastavení kopírovania.

Neúplne vyplnený text alebo grafika
Skúste nastaviť kontrast a kvalitu kópie.

Kapitola 8

102

Riešenie problémov

background image

Veľké, čierne typy písma sú zobrazené ako machule (nie sú hladké)
Predvolené nastavenie vylepšenie možno nie je vhodné pre príslušnú úlohu.
Skontrolujte toto nastavenie a v prípade potreby ho zmeňte na vylepšenie textu
alebo fotografií. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena nastavení kopírovania.

Horizontálne zrnité alebo biele pásy vo svetlých až stredne sivých plochách
Predvolené nastavenie vylepšenie možno nie je vhodné pre príslušnú úlohu.
Skontrolujte toto nastavenie a v prípade potreby ho zmeňte na vylepšenie textu
alebo fotografií. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena nastavení kopírovania.