Riešenie problémov s inštaláciou

background image

Riešenie problémov s inštaláciou

Ak problém nemožno vyriešiť pomocou nasledujúcich tém, v časti Technická podpora
spoločnosti HP vyhľadajte informácie o podpore spoločnosti HP.

Tip Ak chcete získať informácie a nástroje, ktoré vám môžu pomôcť opraviť
mnoho bežných problémov s tlačiarňou, môžete navštíviť webovú lokalitu
technickej podpory online spoločnosti HP na adrese www.hp.com/go/customercare.