Riešenie problémov s faxovaním

background image

Riešenie problémov s faxovaním

Táto časť obsahuje informácie o riešení problémov s nastavením faxu tlačiarne. Ak
tlačiareň nie je správne nastavená na faxovanie, môžu sa vyskytnúť problémy pri
odosielaní faxov, prijímaní faxov alebo v oboch prípadoch.
Ak sa vyskytujú problémy pri faxovaní, vytlačte správu o teste faxu, ktorá vám pomôže
skontrolovať stav tlačiarne. Ak tlačiareň nie je správne nastavená na faxovanie, test
zlyhá. Tento test vykonajte až po dokončení nastavenia tlačiarne na faxovanie. Ďalšie
informácie nájdete v časti Test nastavenia faxu.
Ak test zlyhá, prečítajte si informácie v správe ešte raz a skúste pomocou nich vyriešiť
zistené problémy. Ďalšie informácie nájdete v časti Zlyhanie testu faxu.

Tip Ak chcete získať informácie a nástroje, ktoré vám môžu pomôcť opraviť
mnoho bežných problémov s tlačiarňou, môžete navštíviť webovú lokalitu
technickej podpory online spoločnosti HP na adrese www.hp.com/go/customercare.