Základné riešenie problémov s bezdrôtovým pripojením

background image

Základné riešenie problémov s bezdrôtovým pripojením

Vykonajte nasledujúce kroky v poradí, v akom sú uvedené.

Krok 1 – skontrolujte, či svieti indikátor bezdrôtového rozhrania (802.11)
Ak modrá ikona nesvieti, funkcie bezdrôtovej komunikácie možno neboli zapnuté.
Ak sa v zozname zobrazuje možnosť Bezdrôtové rozhranie: Vypnuté, dotknite sa
tejto možnosti a potom položky Zapnuté.

Krok 2 – reštartujte súčasti bezdrôtovej siete
Vypnite smerovač a tlačiareň a potom ich znova zapnite v tomto poradí: najprv
smerovač a potom tlačiareň. Ak sa nemôžete pripojiť, vypnite smerovač, tlačiareň a
počítač. Niekedy sa problém so sieťovou komunikáciou vyrieši vypnutím napájania a
jeho opätovným zapnutím.

Krok 3 – spustite test bezdrôtovej siete
V prípade problémov s bezdrôtovou sieťou spustite test bezdrôtovej siete.
Ak chcete vytlačiť Správu o teste bezdrôtovej siete, dotknite sa tlačidla (šípka
doprava), položky Nastavenia, položky Sieť a potom sa dotknite položky Tlačiť
správu o teste bezdrôtovej siete
. Ak sa podarí zistiť zdroj problému, vytlačená
správa o teste bude zahŕňať odporúčania, ktoré môžu pomôcť vyriešiť daný problém.

Tip Ak test bezdrôtovej siete uvádza, že je slabý signál, skúste presunúť tlačiareň
bližšie k bezdrôtovému smerovaču.