Riešenie problémov s bezdrôtovou komunikáciou

background image

Riešenie problémov s bezdrôtovou komunikáciou

Táto časť obsahuje informácie o riešení problémov, s ktorými sa môžete stretnúť pri
pripájaní tlačiarne k bezdrôtovej sieti.
Postupujte podľa odporúčaní v uvedenom poradí, pričom začnite odporúčaniami
uvedenými v časti Základné riešenie problémov s bezdrôtovým pripojením. Ak sa budú
problémy naďalej vyskytovať, postupujte podľa odporúčaní uvedených v časti
Rozšírené riešenie problémov s bezdrôtovým pripojením.

Základné riešenie problémov s bezdrôtovým pripojením

Rozšírené riešenie problémov s bezdrôtovým pripojením

Tip Ďalšie informácie o riešení problémov s bezdrôtovým pripojením nájdete na
stránke www.hp.com/go/wirelessprinting.

Riešenie problémov s bezdrôtovou komunikáciou

123

background image

Tip Ak používate počítač so systémom Windows, spoločnosť HP poskytuje nástroj
s názvom HP Home Network Diagnostic Utility, ktorý pomáha získať tieto
informácie v niektorých systémoch. Ak chcete použiť tento nástroj, prejdite na
lokalitu HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting) a kliknite na
položku Network Diagnostic Utility v časti Quick Links (Rýchle prepojenia). (Tento
nástroj nemusí byť v súčasnosti dostupný vo všetkých jazykoch.)

Poznámka Po vyriešení problému postupujte podľa pokynov v časti Po vyriešení
problémov.