Riešenie problémov pri používaní webových lokalít spoločnosti HP

background image

Riešenie problémov pri používaní webových lokalít spoločnosti HP

Ak máte problémy pri používaní webových lokalít spoločnosti HP z vášho počítača,
skontrolujte nasledujúce nastavenia:

Uistite sa, že používaný počítač je pripojený na internet.

Skontrolujte, či webový prehľadávač spĺňa minimálne systémové požiadavky.
Ďalšie informácie nájdete v časti Špecifikácie webových lokalít spoločnosti HP.

Ak webový prehľadávač používa ľubovoľné nastavenia servera proxy na pripojenie
na internet, skúste vypnúť tieto nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v
dokumentácii dodanej s webovým prehľadávačom.