Odstraňovanie zaseknutého papiera

background image

Odstraňovanie zaseknutého papiera

Počas tlačovej úlohy sa médiá občas zaseknú.
Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Uvoľnenie zaseknutého papiera

Predchádzanie zaseknutiu papiera

Kapitola 8

136

Riešenie problémov