Register

background image

Register

A

ADF (automatický podávač

dokumentov)

automatický podávač

dokumentov 21

podporované veľkosti

médií 147

adresa IP

kontrola adresy tlačiarne

131

akustické emisie 153
atramentové kazety

čísla súčiastok 135, 175
dátumy exspirácie záruky

135

kontrola úrovní

atramentov 77

objednávanie cez internet

175

podporované 144
stav 135
tipy 76
výmena 78
výťažnosť 144
záruka 142
zisťovanie polohy 12

automatická redukcia faxov

56

automatický podávač

dokumentov (ADF)

čistenie 26
podporované veľkosti

médií 147

problémy s podávaním,

riešenie problémov 26

vloženie originálov 21

B

bezdrôtová komunikácia

informácie o regulačných

predpisoch 160

nastavenie 203
rádiové pripojenie,

vypnutie 208

rozšírené riešenie

problémov s

bezdrôtovým
pripojením 124

základné riešenie

problémov s
bezdrôtovým
pripojením 124

zníženie rušenia 208

biele pásy alebo pruhy, riešenie

problémov

kópie 103
naskenované obrázky 107

biele pruhy alebo pásy, riešenie

problémov

kópie 102

blokované faxové čísla

nastavenie 56

bodky, riešenie problémov

naskenovaný obrázok 108

bodky alebo pruhy, riešenie

problémov

kópie 102

brána firewall

konfigurácia 129

brány firewall, riešenie

problémov 87

Č

čiary

kópie, riešenie problémov

102

naskenované obrázky,

riešenie problémov 107

skenovanie, riešenie

problémov 107

čierne bodky alebo pruhy,

riešenie problémov

kópie 102
naskenovaný obrázok 108

čiernobiele strany

faxovať 46
kópia 44

číslo modelu 135
čistenie

automatický podávač

dokumentov 26

sklenená podložka

skenera 25

tlačová hlava 96
vonkajšie časti 26

D

diagnostická stránka 94
dvierka prístupu k atramentovej

kazete, umiestnenie 12

dvierka prístupu k vozíku

tlačovej kazety,
umiestnenie 12

E

ECM (režim opravy chyby).

pozrite režim opravy chyby

elektrické špecifikácie 152
environmentálny program

udržateľnosti 162

EWS. pozrite vstavaný webový

server

F

farebné kopírovanie 44
farebný text a optické

rozpoznávanie znakov
(OCR) 41

fax

automatická odpoveď 63
blokovanie čísel 56
hlasová pošta, nastavenie

(paralelné telefónne
systémy) 186

hlavička 62
internetový protokol,

použitie 67

kontrolné vytáčanie 49
linka DSL, nastavenie

(paralelné telefónne
systémy) 182

linka ISDN, nastavenie

(paralelné telefónne
systémy) 183

modem, zdieľaná s

(paralelné telefónne
systémy) 187

221

background image

modem a hlasová linka,

zdieľaná s (paralelné
telefónne systémy) 190

modem a hlasová služba,

zdieľaná s (paralelné
telefónne systémy) 199

možnosti opakovanej

voľby 65

nastavenia, zmeniť 62
nastavenie samostatnej

linky (paralelné telefónne
systémy) 181

nastavenie testu 202
nastavenie zdieľanej

telefónnej linky (paralelné
telefónne systémy) 185

odosielanie, riešenie

problémov 115, 117,
120

odoslanie 46
opakovaná tlač 54
počet zvonení pred

odpovedaním 63

poslanie ďalej 55
potvrdenia 68
príjem 52
prijímanie, riešenie

problémov 115, 118

prikrátky telefónny kábel

121

protokol, tlač 69
redukcia 56
režim odpovedania 63
režim opravy chyby 51
riešenie problémov so

záznamníkom 121

rozlíšené zvonenie, zmena

vzoru 64

ručný príjem 52
správy 67
správy o chybách 69
systém PBX, nastavenie

(paralelné telefónne
systémy) 183

špecifikácie 151
test oznamovacieho tónu,

zlyhanie 113

test pripojenia k telefónnej

zásuvke, zlyhanie 110

test pripojenia telefónneho

kábla, zlyhanie 110

test stavu linky, zlyhanie

114

test typu telefónneho kábla,

zlyhanie 111

typ voľby, nastavenie 65
typy nastavenia 178
veľkosť papiera 56
záložný fax 53
záznamník, nastavenie

(paralelné telefónne
systémy) 194

faxovanie

denník, vymazanie

obsahu 69

hlasitosť zvukov 66
kontrolné vytáčanie 51
naplánovať 50
nastavenie rozlíšeného

zvonenia (paralelné
telefónne systémy) 184

paralelné telefónne

systémy 177

prijímaná výzva 54
riešenie problémov 108
rýchlosť 65
tlač podrobností o poslednej

transakcii 70

zlyhanie testu 108

faxovať

modem a záznamník,

zdieľanie (paralelné
telefónne systémy) 195

záznamník a modem,

zdieľanie (paralelné
telefónne systémy) 195

FoIP 67
fotografické médiá

podporované formáty 148

G

grafika

líši sa od naskenovaného

obrázka originálu 107

neúplne vyplnená na

kópiách 102

H

hardvér, test nastavenia faxu

109

hlasitosť

faxové zvuky 66

hlasová pošta

nastavenie s faxom

(paralelné telefónne
systémy) 186

hlasová služba

nastavenie s faxom a

počítačovým modemom
(paralelné telefónne
systémy) 199

hlava 96
hlavička, fax 62
HP Utility (Mac OS X)

otvorenie 211

CH

chýbajúce alebo nesprávne

informácie, riešenie
problémov 89

chybové hlásenia

nemožno aktivovať zdroj

TWAIN 106

I

identifikačný kód používateľa

62

ikony bezdrôtového

pripojenia 14

ikony úrovne atramentu 14
indikátory, ovládací panel 13
informácie o hluku 153
informácie o regulačných

predpisoch 154, 160

inštalácia

odporúčania týkajúce sa

inštalácie hardvéru 132

odporúčania týkajúce sa

inštalácie softvéru od
spoločnosti HP 132

riešenie problémov 132

internetový protokol

fax, použitie 67

J

jazyk, tlačiareň 144, 145

K

kapacita

zásobníky 149

karty

podpora v prípade

zásobníka 149

podporované formáty 148

222