Výmena atramentových kaziet

background image

Výmena atramentových kaziet

Poznámka Informácie o recyklácii použitých atramentových kaziet nájdete v časti
Program spoločnosti HP na recykláciu spotrebného materiálu pre atramentovú tlač.

Ak ešte nemáte náhradné atramentové kazety pre tlačiareň, pozrite si časť Spotrebný
materiál a príslušenstvo HP.

Poznámka V súčasnosti sú niektoré časti webovej lokality spoločnosti HP
dostupné len v angličtine.

Poznámka Nie všetky kazety sú k dispozícii vo všetkých krajinách/regiónoch.

Upozornenie Spoločnosť HP odporúča nahradiť chýbajúce kazety čo najskôr, aby
sa predišlo problémom s kvalitou tlače a možnej zvýšenej spotrebe atramentu
alebo poškodeniu systému zásobovania atramentom. Tlačiareň nikdy nevypínajte,
ak v nej chýbajú atramentové kazety.

Výmena atramentových kaziet
Pomocou týchto krokov vymeňte atramentové kazety.
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Otvorte dvierka prístupu k atramentovej kazete.

Poznámka Pred pokračovaním počkajte, kým sa tlačový vozík nezastaví.

Kapitola 7

78

Práca s atramentovými kazetami

background image

3. Stlačením prednej časti atramentovej kazety uvoľnite kazetu a potom ju vyberte zo

zásuvky.

4. Vyberte novú atramentovú kazetu z obalu.
5. Pomocou farebne kódovaných písmen zasuňte atramentovú kazetu do prázdnej

zásuvky, až kým sa pevne nezaistí v zásuvke.

Skontrolujte, či ste atramentovú kazetu zasunuli do zásuvky s písmenom rovnakej
farby, akú má vkladaná atramentová kazeta.

6. Zopakujte kroky 3 až 5 pre každú vymieňanú atramentovú kazetu.
7. Zatvorte prístupový kryt tlačového vozíka.

Súvisiace témy
Spotrebný materiál a príslušenstvo HP

Výmena atramentových kaziet

79