Tlač s najmenej jednou vyčerpanou atramentovou kazetou

background image

Tlač s najmenej jednou vyčerpanou atramentovou kazetou

Tlačiareň dokáže stále fungovať, aj keď je vyčerpaná čierna atramentová kazeta alebo
najmenej jedna z farebných atramentových kaziet, no bude tlačiť pomalšie. Môže sa
tiež ovplyvniť kvalita vytlačených dokumentov.

Tlač s najmenej jednou vyčerpanou atramentovou kazetou

77

background image

Tlačiareň nedokáže tlačiť v prípade, keď je vyčerpaná čierna aj farebná kazeta.

Ak je vyčerpaná čierna kazeta, čierna farba sa na vytlačených dokumentoch vytvorí
použitím kombinácie ostatných farieb. V dôsledku toho sa čierna tlač nemusí
zobraziť dostatočne tmavá.

Ak je vyčerpaná farebná kazeta, tlačiareň bude tlačiť v odtieňoch sivej použitím
čiernej kazety.

Ak je to možné, vymeňte všetky vyčerpané atramentové kazety. Informácie o spôsobe
inštalácie nových atramentových kaziet získate v časti Výmena atramentových kaziet.

Upozornenie Ak sa atramentové kazety nechajú mimo tlačiarne, nepoškodia sa.
Tlačová hlava však vyžaduje, aby po nastavení a použití tlačiarne boli všetky
kazety neustále nainštalované. Ak sa najmenej jedna zásuvka kaziet nechá dlhšie
prázdna, môže to spôsobiť problémy s kvalitou tlače a eventuálne aj poškodenie
tlačovej hlavy. Ak ste nedávno nechali kazetu dlhší čas mimo tlačiarne alebo ste
mali problém so zaseknutým papierom a spozorovali ste nekvalitnú tlač, vyčistite
tlačovú hlavu. Ďalšie informácie získate v časti Čistenie tlačovej hlavy.