Skladovanie spotrebného tlačového materiálu

background image

Skladovanie spotrebného tlačového materiálu

Atramentové kazety možno nechať v tlačiarni dlhší čas. Ak chcete zaručiť optimálny
stav atramentovej kazety, nezabudnite správne vypnúť tlačiareň. Ďalšie informácie
nájdete v časti Vypnutie tlačiarne.