Kontrola približných úrovní atramentov

background image

Kontrola približných úrovní atramentov

Odhadované hladiny atramentu možno skontrolovať pomocou softvéru tlačiarne alebo
ovládacieho panela tlačiarne. Informácie o používaní týchto nástrojov nájdete v
častiach Nástroje na spravovanie tlačiarne a Používanie ovládacieho panela tlačiarne.
Tieto informácie môžete získať aj vytlačením stránky Stav tlačiarne (pozrite si časť
Informácie o správe o stave tlačiarne).

Poznámka Upozornenia na úroveň atramentu a indikátory poskytujú iba
odhadované hodnoty na účely plánovania. Ak sa zobrazí upozornenie na nízku
úroveň atramentu, zvážte zakúpenie náhradnej kazety, aby sa zabránilo možným
oneskoreniam pri tlači. Kazety nemusíte meniť, kým sa nezobrazí výzva.

Poznámka Ak ste nainštalovali dopĺňanú alebo recyklovanú kazetu alebo kazetu,
ktorá sa používala v inej tlačiarni, indikátor úrovne atramentu môže byť nepresný
alebo nedostupný.

Poznámka Atrament z kaziet sa používa v procese tlače množstvom rozličných
spôsobov, a to aj v procese inicializácie, ktorý slúži na prípravu tlačiarne a kaziet
na tlač, a pri údržbe tlačových hláv, ktorá slúži na uchovávanie tlačových dýz v
čistote a na zaručenie plynulého prietoku atramentu. Okrem toho zostane v kazete
po jej použití určité zvyškové množstvo atramentu. Ďalšie informácie nájdete na
adrese www.hp.com/go/inkusage.