Informácie o atramentových kazetách a tlačovej hlave

background image

Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Informácie o atramentových kazetách a tlačovej hlave

Kontrola približných úrovní atramentov

Tlač s najmenej jednou vyčerpanou atramentovou kazetou

Výmena atramentových kaziet

Skladovanie spotrebného tlačového materiálu

Zhromažďovanie informácií o používaní

Informácie o atramentových kazetách a tlačovej hlave

Nasledujúce tipy pomáhajú uchovať atramentové kazety HP v dobrom stave a zaručiť
konzistentnú kvalitu tlače.

Pokyny v tejto používateľskej príručke slúžia na výmenu atramentových kaziet a
nie sú určené na prvú inštaláciu.

Všetky atramentové kazety uchovávajte až do ich použitia v pôvodných
neporušených baleniach.

Nezabudnite správne vypnúť tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v časti Vypnutie
tlačiarne.

Atramentové kazety uchovávajte pri izbovej teplote (15 až 35 °C).

Nečistite tlačovú hlavu, ak to nie je potrebné. Plytvá sa pri tom atramentom a
skracuje sa životnosť kaziet.

76

Práca s atramentovými kazetami

background image

S atramentovými kazetami zaobchádzajte opatrne. Pád, otrasy alebo hrubé
zaobchádzanie počas inštalácie môžu spôsobiť dočasné problémy s tlačou.

Ak prepravujete tlačiareň, vykonaním nasledujúceho postupu zabránite úniku
atramentu z tlačiarne alebo inému poškodeniu tlačiarne:

Tlačiareň vypnite stlačením tlačidla (tlačidlo Napájanie). Pred odpojením
tlačiarne počkajte, kým neutíchnu zvuky spôsobené vnútorným pohybom.
Ďalšie informácie nájdete v časti Vypnutie tlačiarne.

Nenechávajte atramentové kazety nainštalované v zariadení.

Tlačiareň musíte prepravovať vo vodorovnej polohe; nemala by sa pokladať na
bočnú, zadnú, prednú ani hornú stranu.

Upozornenie Spoločnosť HP odporúča nahradiť chýbajúce kazety čo najskôr, aby
sa predišlo problémom s kvalitou tlače a možnej zvýšenej spotrebe atramentu
alebo poškodeniu systému zásobovania atramentom. Tlačiareň nikdy nevypínajte,
ak v nej chýbajú atramentové kazety.

Súvisiace témy
Kontrola približných úrovní atramentov