Práca s atramentovými kazetami

background image

7

Práca s atramentovými kazetami

Z dôvodu zaručenia čo najlepšej kvality tlače na tlačiarni bude potrebné vykonať
niekoľko jednoduchých postupov údržby. Táto časť obsahuje pokyny na
zaobchádzanie s atramentovými kazetami, na výmenu atramentových kaziet a
zarovnanie a vyčistenie tlačovej hlavy.

Tip Ak sa vyskytnú problémy pri kopírovaní dokumentov, pozrite si časť Riešenie
problémov s kvalitou tlače.