Zobrazenie a tlač sieťových nastavení

background image

Možnosti ovládacieho panela umožňujú nastaviť a spravovať bezdrôtové pripojenie a vykonávať
rôzne úlohy správy siete. Patrí sem zobrazenie nastavení siete, obnovenie pôvodných nastavení
siete, zapnutie a vypnutie bezdrôtového rádia a zmena nastavení siete.
Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Zobrazenie a tlač sieťových nastavení