Odinštalovanie a opätovné nainštalovanie softvéru tlačiarne HP

background image

Odinštalovanie a opätovné nainštalovanie softvéru tlačiarne HP

Ak je inštalácia neúplná alebo ak ste pripojili kábel USB k počítaču ešte pred tým, než sa
zobrazila príslušná výzva na obrazovke inštalácie softvéru tlačiarne HP, môže byť potrebné
odinštalovať a znova nainštalovať softvér tlačiarne HP dodaný s tlačiarňou. Nestačí jednoducho
odstrániť súbory softvéru tlačiarne z počítača.

Odinštalovanie z počítača so systémom Windows:
1.
Na pracovnej ploche počítača kliknite na ponuku Štart, vyberte položku Nastavenia, kliknite

na položku Ovládací panel a potom na položku Pridanie alebo odstránenie programov.
- Alebo -
Kliknite na ponuku Štart, na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku
Programy a súčasti.

2. Vyberte názov tlačiarne a potom kliknite na položku Zmeniť alebo odstrániť alebo

Odinštalovať alebo zmeniť.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

3. Odpojte tlačiareň od počítača.
4. Reštartujte počítač.

Poznámka Je dôležité, aby ste pred reštartovaním počítača odpojili tlačiareň.
Nepripájajte tlačiareň k počítaču, kým nedokončíte preinštalovanie softvéru tlačiarne HP.

5. Do jednotky CD počítača vložte disk CD so softvérom od spoločnosti HP a spustite inštalačný

program.

6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odinštalovanie z počítača Macintosh:
1.
Dvakrát kliknite na ikonu HP Uninstaller (Odinštalátor HP) (nachádza sa v priečinku Hewlett-

Packard v priečinku Applications (Aplikácie) na najvyššej úrovni pevného disku) a kliknite
na tlačidlo Continue (Pokračovať).

2. Po zobrazení výzvy zadajte správne meno a heslo správcu a kliknite na tlačidlo OK.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4. Po skončení programu HP Uninstaller (Odinštalátor HP) reštartujte počítač.

Príloha D

210

Nastavenie siete

background image

E