Skôr než začnete

background image

Tlačiareň môžete nastaviť na bezdrôtovú komunikáciu.
Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Skôr než začnete

Nastavenie tlačiarne v bezdrôtovej sieti

Nastavenie tlačiarne pomocou softvéru tlačiarne HP (odporúča sa)

Nastavenie tlačiarne pomocou Sprievodcu nastavením bezdrôtovej siete

Nastavenie tlačiarne pomocou funkcie Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Nastavenie tlačiarne pomocou vstavaného webového servera (EWS)

Zmena typu pripojenia

Test bezdrôtového pripojenia

Pravidlá zabezpečenia bezdrôtovej siete

Pokyny na zníženie rušenia v bezdrôtovej sieti

Poznámka Ak sa pri pripájaní tlačiarne vyskytnú problémy, prečítajte si časť Riešenie
problémov s bezdrôtovou komunikáciou.

Tip Ďalšie informácie o nastavení a používaní tlačiarne prostredníctvom bezdrôtového
pripojenia získate v stredisku HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Skôr než začnete

Pred nastavovaním bezdrôtového pripojenia skontrolujte nasledujúce položky:

Bezdrôtová sieť je správne nastavená a funguje.

Tlačiareň a počítače, ktorú ju používajú, sa nachádzajú v rovnakej sieti (podsieti).

Pri pripájaní tlačiarne sa môže zobraziť výzva na zadanie názvu bezdrôtovej siete (SSID) a jej
hesla:

Identifikátor SSID predstavuje názov bezdrôtovej siete.

Heslo bezdrôtovej siete zabraňuje ostatným používateľom v pripojení k bezdrôtovej sieti bez
vášho povolenia. V závislosti od požadovanej úrovne zabezpečenia môže bezdrôtová sieť
používať kľúč WPA alebo prístupovú frázu WEP.

Ak ste od nastavenia bezdrôtovej siete nezmenili názov siete alebo bezpečnostný prístupový
kľúč, môžete použiť údaje uvedené na zadnej alebo bočnej strane bezdrôtového smerovača.
Ak názov siete alebo bezpečnostný prístupový kľúč nemôžete nájsť alebo si tieto informácie
nepamätáte, pozrite si dokumentáciu dodanú s počítačom alebo bezdrôtovým smerovačom. Ak
tieto informácie stále nemôžete nájsť, obráťte sa na správcu siete alebo osobu, ktorá nastavila
bezdrôtovú sieť.

Nastavenie siete

203

background image

Tip Ak používate počítač so systémom Windows, spoločnosť HP poskytuje nástroj s názvom
HP Home Network Diagnostic Utility, ktorý pomáha získať tieto informácie v niektorých
systémoch. Ak chcete použiť tento nástroj, prejdite na lokalitu HP Wireless Printing Center
(www.hp.com/go/wirelessprinting) a kliknite na položku Network Diagnostic Utility v časti
Quick Links (Rýchle prepojenia). (Tento nástroj nemusí byť v súčasnosti dostupný vo
všetkých jazykoch.)