Pridanie hardvérových adries do bezdrôtového smerovača (filtrovanie adries MAC)

background image

Pridanie hardvérových adries do bezdrôtového smerovača (filtrovanie adries

MAC)

Filtrovanie adries MAC je bezpečnostná funkcia, v rámci ktorej je na bezdrôtovom smerovači
alebo prístupovom bode nakonfigurovaný zoznam hardvérových adries (nazývaných aj „adresy
MAC“) zariadení, ktoré majú povolený prístup k sieti prostredníctvom smerovača.
Ak smerovač filtruje hardvérové adresy, je potrebné pridať hardvérovú adresu tlačiarne do
zoznamu povolených hardvérových adries v smerovači. Ak smerovač neobsahuje hardvérovú
adresu zariadenia, ktoré sa pokúša získať prístup k sieti, odmietne danému zariadeniu prístup k
sieti.

Upozornenie Tento spôsob sa však neodporúča, pretože adresy MAC môžu nežiaduci
používatelia mimo siete jednoducho prečítať a sfalšovať.

Pridanie hardvérových adries do bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu
1.
Vytlačte konfiguračnú stránku siete a potom vyhľadajte hardvérovú adresu tlačiarne. Ďalšie

informácie nájdete v časti Vysvetlivky ku konfiguračnej stránke siete.

Poznámka V tlačiarni je uložená hardvérová adresa špecifická pre bezdrôtové
pripojenie. Táto hardvérová adresa je uvedená na stránke s informáciami o konfigurácii
siete tlačiarne.

2. Otvorte nástroj na konfiguráciu bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu a pridajte

hardvérovú adresu tlačiarne do zoznamu povolených hardvérových adries.

Poznámka Ďalšie informácie o používaní nástroja na konfiguráciu získate v dokumentácii
dodanej so smerovačom alebo bezdrôtovým prístupovým bodom.

Nastavenie tlačiarne pre bezdrôtovú komunikáciu

207