Prehľad nastavení zabezpečenia

background image

Prehľad nastavení zabezpečenia

Tlačiareň podporuje mnohé bežné typy sieťového overovania vrátane zabezpečenia WEP, WPA a
WPA2, ktoré pomáhajú zvýšiť zabezpečenie bezdrôtovej siete a zabrániť neoprávnenému
prístupu.

WEP: Poskytuje zabezpečenie prostredníctvom šifrovania údajov odosielaných rádiovým
prenosom z jedného bezdrôtového zariadenia do iného bezdrôtového zariadenia. Zariadenia
v sieti s povoleným šifrovaním WEP používajú na kódovanie údajov kľúče WEP. Ak vaša sieť
používa šifrovanie WEP, musíte poznať používaný kľúč (kľúče) WEP.

WPA: Zvyšuje úroveň ochrany bezdrôtovo prenášaných údajov a riadenia prístupu do
existujúcich a budúcich bezdrôtových sietí. Odstraňuje všetky známe slabiny šifrovania WEP,
pôvodného zabezpečovacieho mechanizmu v štandarde 802.11. Zabezpečenie WPA používa
na šifrovanie protokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) a využíva overovanie 802.1X s
jedným zo štandardných typov protokolu EAP (Extensible Authentication Protocol), ktoré sú
dnes dostupné.

WPA2: Používateľom bezdrôtových sietí v podnikoch a domácnostiach poskytuje vysokú
úroveň istoty, že k ich bezdrôtovým sieťam môžu získať prístup iba oprávnení používatelia.
Zabezpečenie WPA2 využíva štandard AES (Advanced Encryption Standard). Štandard AES
je definovaný v režime opačného reťazenia šifrovacích blokov (CCM) a podporuje množinu
IBSS (Independent Basic Service Set), prostredníctvom ktorej poskytuje zabezpečenie medzi
bezdrôtovo pripojenými pracovnými stanicami bez bezdrôtového smerovača (ako je napríklad
bezdrôtový smerovač Linksys alebo základňa Apple AirPort).