Ďalšie pokyny týkajúce sa zabezpečenia bezdrôtovej siete

background image

Ďalšie pokyny týkajúce sa zabezpečenia bezdrôtovej siete

Na zaistenie zabezpečenia bezdrôtovej siete rešpektujte nasledujúce pokyny:

Používajte heslo bezdrôtového pripojenia, ktoré pozostáva aspoň z 20 náhodných znakov.
Heslo bezdrôtového pripojenia WPA môže mať až 64 znakov.

Ako heslo bezdrôtového pripojenia nepoužívajte bežné slová a frázy, jednoduché postupnosti
znakov (napríklad samé jednotky) a osobné informácie, ktoré možno ľahko identifikovať. Vždy
používajte náhodné reťazce tvorené veľkými a malými písmenami, číslicami a špeciálnymi
znakmi, napríklad interpunkčnými znamienkami.

Zmeňte predvolené heslo bezdrôtového pripojenia od výrobcu, ktoré umožňuje prístup
správcu k prístupovému bodu alebo bezdrôtovému smerovaču. Pri niektorých smerovačoch
možno zmeniť aj názov správcu.

Ak je to možné, vypnite prístup správcu cez bezdrôtové pripojenie. Ak to urobíte, na zmenu
konfigurácie sa budete musieť pripojiť k smerovaču pomocou káblového pripojenia.

Ak je to možné, vypnite na smerovači vzdialený prístup správcu cez internet. Na šifrované
pripojenie k počítaču bežiacemu za smerovačom a vykonanie zmien konfigurácie z lokálneho
počítača, do ktorého máte prístup cez internet, môžete použiť vzdialenú pracovnú plochu.

Aby ste zabránili náhodnému pripojeniu do inej bezdrôtovej siete, vypnite nastavenie
automatického pripojenia do nepreferovaných sietí. Táto možnosť je v predvolenom
nastavení v systéme Windows XP zakázaná.