Pravidlá zabezpečenia bezdrôtovej siete

background image

Pravidlá zabezpečenia bezdrôtovej siete

Nasledujúce informácie vám môžu pomôcť zabezpečiť bezdrôtovú sieť a bezdrôtovú tlačiareň
pred neoprávneným používaním.
Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.hp.com/go/wirelessprinting.
Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Prehľad nastavení zabezpečenia

Pridanie hardvérových adries do bezdrôtového smerovača (filtrovanie adries MAC)

Ďalšie pokyny týkajúce sa zabezpečenia bezdrôtovej siete

Príloha D

206

Nastavenie siete