Pokyny na zníženie rušenia v bezdrôtovej sieti

background image

Pokyny na zníženie rušenia v bezdrôtovej sieti

Nasledujúce tipy vám pomôžu znížiť možnosti rušenia v bezdrôtovej sieti:

Bezdrôtové zariadenia uchovávajte mimo veľkých kovových predmetov, ako sú napríklad
skrine na spisy, a iných elektromagnetických zariadení, napríklad mikrovlnných rúr a
bezdrôtových telefónov, pretože môžu rušiť rádiový signál.

Bezdrôtové zariadenia uchovávajte mimo veľkých murovaných konštrukcií a iných stavebných
konštrukcií, pretože tieto objekty pohlcujú rádiové vlny a znižujú silu signálu.

Prístupový bod alebo bezdrôtový smerovač umiestnite do stredu medzi bezdrôtové zariadenia
v sieti tak, aby sa medzi nimi nenachádzali žiadne prekážky.

Všetky bezdrôtové zariadenia v sieti uchovávajte vo vzájomnom dosahu.