Nastavenie tlačiarne v bezdrôtovej sieti

background image

Nastavenie tlačiarne v bezdrôtovej sieti

Ak chcete nastaviť tlačiareň v bezdrôtovej sieti, použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

Nastavenie tlačiarne pomocou Sprievodcu nastavením bezdrôtovej siete (odporúča sa)