Nastavenie tlačiarne pomocou vstavaného webového servera (EWS)

background image

Nastavenie tlačiarne pomocou vstavaného webového servera (EWS)

Ak je tlačiareň pripojená k sieti, na nastavenie bezdrôtovej komunikácie môžete použiť vstavaný
webový server (EWS) tlačiarne.
1. Otvorte server EWS. Ďalšie informácie nájdete v časti Postup otvorenia vstavaného

webového servera.

2. Na karte Domov kliknite na položku Sprievodca nastavením bezdrôtového pripojenia v

poli Nastavenie.

3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tip Bezdrôtovú komunikáciu môžete nastaviť aj zadaním alebo zmenou jednotlivých
nastavení bezdrôtového pripojenia. Ak chcete zmeniť tieto nastavenia, na karte Sieť kliknite
na položku Rozšírené v časti Bezdrôtové pripojenie (802.11) na ľavej strane, zmeňte
nastavenia bezdrôtového pripojenia a potom kliknite na položku Použiť.