Nastavenie tlačiarne pomocou Sprievodcu nastavením bezdrôtovej siete

background image

Ak chcete nastaviť tlačiareň v bezdrôtovej sieti, použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

Nastavenie tlačiarne pomocou Sprievodcu nastavením bezdrôtovej siete (odporúča sa)

Nastavenie tlačiarne pomocou softvéru tlačiarne HP (odporúča sa)