Nastavenie tlačiarne pomocou softvéru tlačiarne HP (odporúča sa)

background image

Nastavenie tlačiarne pomocou softvéru tlačiarne HP (odporúča sa)

Nastavenie tlačiarne pomocou funkcie Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Nastavenie tlačiarne pomocou vstavaného webového servera (EWS)

Poznámka Ak ste už tlačiareň použili s iným typom pripojenia, ako je napríklad pripojenie
prostredníctvom rozhrania USB, podľa pokynov v časti Zmena typu pripojenia nastavte
tlačiareň v bezdrôtovej sieti.

Nastavenie tlačiarne pomocou softvéru tlačiarne HP (odporúča sa)

Okrem povolenia základných funkcií tlačiarne môžete pomocou softvéru tlačiarne HP dodaného
spolu s tlačiarňou nastaviť bezdrôtovú komunikáciu.
Ak ste už tlačiareň použili s iným typom pripojenia, ako je napríklad pripojenie prostredníctvom
rozhrania USB, podľa pokynov v časti Zmena typu pripojenia nastavte tlačiareň v bezdrôtovej
sieti.