Nastavenie tlačiarne pre bezdrôtovú komunikáciu

background image

Nastavenia siete pre tlačiareň môžete spravovať pomocou ovládacieho panela tlačiarne na
základe pokynov v nasledujúcej časti. Ďalšie rozšírené nastavenia sú k dispozícii vo vstavanom
webovom serveri, konfiguračnom a stavovom nástroji, ktorý sa otvára z webového prehľadávača
pomocou existujúceho sieťového pripojenia tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti Vstavaný
webový server.
Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Nastavenie tlačiarne pre bezdrôtovú komunikáciu

Zmena základných nastavení siete

Zmena predvolených nastavení siete

Odinštalovanie a opätovné nainštalovanie softvéru tlačiarne HP

Nastavenie tlačiarne pre bezdrôtovú komunikáciu